Z życia oświaty

Powered by Globe Streets

Dotacje na zakup podręczników - dyrektorzy szkół mogą składać informacje

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego od 8 lipca 2014 r. mogą składać do swoich organów prowadzących informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji na zakup podręczników do nauki języka obcego nowożytnego lub materiałów edukacyjnych do nauki tego języka oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Więcej...

Aktywna Mała Szkoła

1 września 2014 r., w ramach projektu Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, rozpocznie swoją działalność nowa sieć Niepublicznych Szkół Podstawowych we Wrocławiu. „Psychologia w Szkole” jest patronem projektu. Więcej...

Za mundurem gimnazjaliści sznurem

Młodzież po gimnazjum coraz częściej wybiera szkołę średnią kierując się nie tylko modą czy zainteresowaniami, ale tym czy dany kierunek da im w przyszłości zatrudnienie. Nic więc dziwnego, że od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się klasy mundurowe. Więcej...

Darmowy podręcznik może być fikcją

Część szkół próbuje obejść naukę pierwszoklasistów z rządowych książek. Samorządy nie chcą płacić za inne wydawnictwa, więc nauczyciele nakłaniają rodziców do zakupu dodatkowych pozycji. Więcej...