Z życia oświaty

Powered by Globe Streets

W poznańskiej szkole będzie klasa tylko dla Romów?

Jedna z romskich fundacji zaproponowała, aby około 30 dzieci romskich w wieku 8-15 lat podjęło naukę w poznańskiej szkole podstawowej. Pomysł wywołał lawinę komentarzy i spotkał się z krytyką, także wśród samej społeczności romskiej. Więcej...

Projekt ustawy Karta nauczyciela skierowany do konsultacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które będą służyły podnoszeniu jakości pracy szkoły. Uporządkowanie niektórych aspektów pracy nauczyciela zapewni uczniom jak najlepsze warunki korzystania z zajęć realizowanych w ramach statutowych zadań szkoły, poprawi organizację pracy szkoły oraz usprawni komunikację między nauczycielem a rodzicami uczniów. Wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom związanym z funkcjonowaniem szkoły w życiu lokalnej społeczności. czytaj wiadomość » Więcej...