Z życia oświaty

Powered by Globe Streets

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Godziny ponadwymiarowe to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Karta Nauczyciela z uwagi na specyficzny czas pracy nauczycieli przewiduje jako jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, które związane jest z pracą nauczyciela ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tzw. pensum. Więcej...

Bezpieczna szkoła pod okiem kamer - PCLab.pl

Nauczyciel na dyżurze pilnujący porządku na przerwach – to widok, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić przez lata. Dziś coraz częściej jednak ta forma zapewnienia bezpieczeństwa okazuje się niewystarczająca. Szkoły sięgają po nowe narzędzia, które mają pomóc im wyeliminować zagrożenia, czy okiełznać niesfornych podopiecznych. W wielu placówkach czujność nauczycieli wspomaga cyfrowe oko kamer nadzoru wizyjnego. Więcej...