Z życia oświaty

Powered by Globe Streets

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r.

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r. będzie uzależniony od pracy wykonywanej w określonej placówce edukacyjnej. Karta Nauczyciela zawiera odrębne od uregulowań zawartych w kodeksie pracy przepisy prawa dotyczące urlopu wypoczynkowego. Jaki będzie zatem jego wymiar? Więcej...

Rewolucja w szkolnej edukacji. Epoka kredy powoli odchodzi w przeszłość

Jeszcze kilkanaście lat temu jedynymi pomocami dla nauczycieli i uczniów w szkołach były plansze edukacyjne, telewizor z odtwarzaczem kaset video, a szczytem marzeń był komputer. Dziś ci, którzy wówczas kończyli szkołę, złapaliby się za głowy. Komputery, laptopy, tablice multimedialne, rzutniki - to tylko niektóre z pomocy dydaktycznych współczesnej szkoły. Więcej...

Strajk nauczycieli? Decyzja 4 listopada.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz zapowiedział podczas konferencji prasowej, że 4 listopada Prezydium ZG ZNP zdecyduje, czy nauczyciele zorganizują akcję strajkową. Więcej...

Kolegia nauczycielskie

W wyniku działań podjętych przez ZNP, absolwenci kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2013/2104, będą mogli uzyskać tytuł zawodowy licencjata na dotychczasowych zasadach. Więcej...