Z życia oświaty

Powered by Globe Streets

700 zł czesnego, elitarna szkoła. A w niej wszy

Wszawica, wstydliwy problem, wraca do szkół. Insekty można by łatwo wytępić. Rzecz w tym, że dyrektorzy wolą mieć zgodę rodziców na badanie ucznia przez pielęgniarkę. - Nikt nie chce odpowiadać na naruszenie godności dziecka - mówi dyrektor lubelskiej szkoły. Więcej...

W Polsce ubywa studentów

O ok. 80 tysięcy studentów mniej niż w ubiegłym roku przystąpiło do rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych. Większy spadek studentów nastąpił na studiach drugiego stopnia, czyli na studiach magisterskich. Więcej...