Z życia oświaty

Powered by Globe Streets

Pensje nauczycieli pochłaniają niemal cały budżet

Szkoły średnie i ponadgimnazjalne utrzymywane przez powiat nie będą miały w tym roku pieniędzy na remonty, starostwo ograniczyło nięzbedne prace do minimum. Subwencja oświatowa jest coraz mniejsza, a ponad 90 procent kosztów utrzymania szkół to wynagrodzenia dla nauczycieli. Więcej...

Ocenianie zachowania ucznia. Punkty nadal wyrocznią

Za palenie papierosów minus 40 punktów, za sto procent obecności plus 20. Choć Małopolskie Kuratorium Oświaty ogłasza: mamy krytyczny stosunek do oceniania zachowania uczniów przez system punktowy, wiele szkół go stosuje. I to w coraz bardziej karykaturalnej formie. Więcej...