Zrozumieć trudne dziecko

To nie dziecko jest trudne. To sytuacje, w których się znalazło, przerastają je i nie potrafi sobie z nimi poradzić. Trudności dziecka mają... Więcej...

NA JESIEŃ SZCZEGÓLNIE...

Ucieczki z lekcji, ciągłe nieobecności są zmorą chyba każdej szkoły na świecie. Można powiedzieć, że są tak stałym elementem życia szkolnego,... Więcej...

Wagary ponad miarę

Wagary są odzwierciedleniem kryzysu, jaki przeżywa szkoła. Wagarują uczniowie słabi i uczniowie bardzo dobrzy. Przyczyny są bardzo różne: stres,... Więcej...

Jak to z Mateuszem było

Przyczyną wagarów nie zawsze są słabe oceny. Czasami kryją się za nimi głębokie problemy, które nauczyciel może rozwiązać tylko we... Więcej...

Na co komu rodzice w szkole

Wszyscy sprawiają wrażenie, jakby zapomnieli o pewnej prostej, ale fundamentalnej sprawie: dom to jest co innego niż szkoła, a szkoła to jest co innego... Więcej...

Osobowość ucznia

Nauczyciel powinien wiedzieć nie tylko to, jak osobowość ucznia wpływa na jego funkcjonowanie w szkole. Powinien też umieć zastosować tę wiedzę w... Więcej...

Dojrzewanie do miłości

Pewnie każdy z nas, poproszony o podzielenie rozwoju człowieka na jakieś etapy, podzieliłby go na dzieciństwo, dorastanie i dorosłość. Tak dzieli go... Więcej...

Otyły nie znaczy gorszy

Co piąty młody Polak waży więcej niż powinien. Z powodu swojej nadwagi napotyka na niechęć rówieśników, ich niewybredne docinki i... Więcej...