Naturalni wrogowie?

Teoretycznie rodzicom i nauczycielom chodzi o to samo, a więc swoje działania powinni nawzajem wspierać i szanować. Jednak praktyka szkolna pokazuje, że... Więcej...

Uczenie bierne czy aktywne?

Istotą szkoły jest uczenie się uczniów! To oni po kilkunastu latach edukacji staną przed egzaminami, jakie przyniesie im samo życie. Zdanie tych... Więcej...

Przygotować dzieci do życia

Koncepcje wychowawcze Pestalozziego właściwie nie straciły na aktualności. Zajmował się dziećmi trudnymi, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Uważał, że... Więcej...

Na zimę szczególnie...

Obowiązujący w polskiej szkole system pracy i ocen wyraźnie preferuje dziewczęta. Polski uczeń powinien być grzeczny i systematycznie się uczyć. Więcej...

Chłopcy mają gorzej

Obowiązujący w polskiej szkole system pracy i ocen wyraźnie preferuje dziewczęta, ponieważ kładzie nacisk na systematyczność, cierpliwość,... Więcej...

Nowy uczeń w klasie

Nowy uczeń może nastawić się na bierne przetrwanie - wycofać się i obserwować szkolne zdarzenia. Może przyjąć strategię przeciwną: chcąc zbyt... Więcej...

Jak pomogłam Ali

Nowi uczniowie w szkole muszą do siebie przekonać nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim klasę. Nie jest to łatwe. Więcej...

Osobowość wyuczona

Uczniowie dzielą się na takich, którzy sądzą, że skutki ich działań zależą od nich samych oraz na takich, którzy są przekonani, że efekty ich... Więcej...

Szkoła nie dla Ikarów

Szkoła powinna być portem, do którego statki zawijają nie tylko po to, by zatankować pod korek intelektualne paliwo. Powinna być inkubatorem Ikarów.... Więcej...

Gdy Jaś ma tylko tatę

W szkołach przybywa dzieci wychowywanych przez jednego rodzica. W przeważającej liczbie są to dzieci samotnych matek, ale wzrasta również liczba... Więcej...