Ci, którzy dręczą innych

W szkołach uczniowie doświadczają różnych form przemocy. Najtrudniejsza do uchwycenia, udowodnienia i zdiagnozowania jest przemoc psychiczna.... Więcej...

Na zimę szczególnie...

W raportach naukowych i w mediach pojawiają się niepokojące informacje na temat segregacji dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Uczniowie są... Więcej...

Podzielona szkoła

Polskie szkoły segregują uczniów. W jednej klasie lądują potomkowie biznesmenów, naukowców, VIP-ów. W drugiej zaś dzieci osób bezrobotnych, bez... Więcej...

Niezdrowe faworyzowanie

Lepsze traktowanie wybranych uczniów negatywnie wpływa na atmosferę w klasie, reakcje emocjonalne i zachowania oraz morale dzieci. Uczniowie... Więcej...

Szkolny "wyścig szczurów"

Wielu nauczycieli uważa, że ich uczniowie osiągną sukces, jeśli od małego będą ze sobą rywalizować. Są w błędzie. Sukces może zapewnić... Więcej...

Zasiewanie godności

Poczucie godności to podstawa pozytywnego stosunku do samego siebie, poczucia własnej wartości i wyjątkowości. A doświadczanie swojej wartości pozwala... Więcej...

Sztuka słuchania

Wydaje się nam, że słuchanie to prosta, automatyczna czynność. A tymczasem jest to trudna umiejętność, nie przez wszystkich opanowana. Im ważniejsza... Więcej...

Mamo, tato - tu jestem!

W rodzinach z zaburzonymi więziami dzieci często doświadczają chronicznej traumy, która dezintegruje ich świa­domość, pamięć i... Więcej...