"E" jak Empatia i Edukacja

Empatia to potężna siła - twierdził Carl Rogers. Empatyczni nauczyciele potrafią nawiązać bliższy kontakt ze swoimi uczniami, a to przekłada się... Więcej...

Szkolna Liga Twórczości

Co zrobić z nadmierną aktywnością uczniów, zwłaszcza tą niekoniecznie pozytywną? Można uczniów karać i przywoływać do porządku. Ale... Więcej...

Szachy w szkole szpitalnej

Coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza rozmaitych dysfunkcji i zaburzeń, z powodu których spędza wiele miesięcy w szpitalach. Wymagają... Więcej...

Na jesień specjalnie

Nowy rok szkolny – może tym razem pójdzie lepiej, łatwiej. Może Janek zacznie się uczyć, Ania nie będzie wagarować, a Krzysiek trochę się... Więcej...

Aby chciało się chcieć

Dzieci z grup ryzyka nie mają prawidłowych wzorców zachowań, są albo agresywne, albo bierne – jak środowisko, w którym żyją. Dlatego tak... Więcej...

W okowach bierności

Bierny uczeń rezygnuje z wysiłku i wycofuje się. Każda sytuacja jest dla niego za trudna. Gdy ma się przygotować do klasówki, staje bezradny i... Więcej...

Prosto do celu

Cele nauczyciela nie zawsze są celami jego uczniów. Często uczeń rozwiązuje zadania, aby nie dostać jedynki, a nie po to, by przyswoić sobie i... Więcej...