Krzywe zwierciadło ocen

Gdy znamy nauczyciela, możemy przewidzieć, jaki stopień dostanie uczeń. Taką tezę postawił pół wieku temu Henri Piéron. Wzbudziła ona... Więcej...

Nauka przez ocenianie

Oceniając kształtująco, nauczyciel zmienia swoją rolę - przestaje być wykładowcą, a staje się pomocnikiem ucznia w zdobywaniu przez niego wiedzy. To... Więcej...

Ocenianie punktowe

Punktowe systemy oceniania zyskują na popularności, szczególnie jako forma oceniania zachowania. Niestety, większość z nich nie jest efektywna -... Więcej...

Tęsknota za dyscypliną

Nauczyciele mają kłopoty z radzeniem sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów. Większości z nich nikt nigdy tego nie nauczył, więc czują... Więcej...

Na wiosnę specjalnie

Kiedy Twój uczeń ponosi porażkę, zapytaj samego siebie, czy wierzysz, że będzie w stanie poprawić się. Jaka jest Twoja koncepcja natury... Więcej...

Wiara w rozwój czyni cuda

Uczenie się to proces złożony i długotrwały. Jego rezultaty zależą w pewnym stopniu od zdolności ucznia, ale przede wszystkim od jego zaangażowania... Więcej...