Na zimę specjalnie

Źródłem sukcesu w każdej pracy umysłowej, twórczej jest świadomość celu, do którego się dąży. Co chce osiągnąć nauczyciel?... Więcej...

Strateg w szkolnej ławce

Im większą uczeń ma wiedzę o zróżnicowanych strategiach uczenia się, im lepiej dopasowuje je do określonych sytuacji, tym szybciej będzie się... Więcej...

Empatia drogą do sukcesu

Empatyczny nauczyciel potrafi współodczuwać, rozumie uczucia innych osób, potrafi nawiązać właściwy kontakt i silną więź emocjonalną... Więcej...

Dyscypliny trzeba uczyć

Nauczyciele koncentrują się zwykle na planowaniu rozkładu materiału dydaktycznego i wychowawczego. Rzadko uwzględniają w nim pracę nad dyscypliną. A... Więcej...

Trening zapaśnika

„Podstawić nogę” najskuteczniej potrafimy sobie własnymi działaniami. Warto nauczyć się obserwować siebie, by dostrzec nawyki... Więcej...

Świt e-analfabety?

Stanisław Lem powiedział kiedyś, że dopóki nie skorzystał z Internetu, nie miał pojęcia, że na świecie jest tylu idiotów. Politycznie... Więcej...

Gdy nieśmiałość boli

Dzieci nieśmiałe są na pozór bezproblemowe. Nauczyciele jednak wiedzą, że chorobliwa nieśmiałość ucznia może wręcz uniemożliwić pracę.... Więcej...

Szkoła dla kultury

Uczestnictwa w kulturze nie nauczymy, nie wychodząc ze szkoły. Co prawda pamiętamy czasy, kiedy kulturę uprawiano na sali gimnastycznej. Na szczęście,... Więcej...