Psychowieści

Powered by Globe Streets

Dziecięcy żywot bez podwórka

– Sposób przeżywania dzieciństwa jest dziś mocno zaburzony. Dzieci zdecydowanie za mało czasu spędzają na podwórku, a za dużo w domu przed telewizorem – uważa dr Aleksandra Piotrowska, pedagog z Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Więcej...

Nie ignoruj płaczu dziecka

Dzieci, które do trzeciego roku życia nie wytworzyły silnej więzi z matką lub ojcem, są bardziej agresywne, nadaktywne i buntownicze w okresie dorastania – informują amerykańscy psychologowie. Więcej...

Polscy uczniowie skarżą się na agresję w szkołach ...

Blisko pół miliona uczniów podstawówek to ofiary szkolnej agresji – alarmuje "Rzeczpospolita". Wbrew obiegowej opinii to nie gimnazja, ale szkoły podstawowe są najbardziej niebezpiecznymi placówkami w polskim systemie edukacji. W całym systemie oświaty problem agresji dotyczy ok. 750 tys. uczniów. Więcej...

Kto się boi matematyki?

Ludzie dzielą się na takich, którzy matematykę rozumieją i uwielbiają oraz na takich, którzy drżą przed każdą lekcją rachunków. To kwestia genów – donoszą amerykańscy psychologowie. Więcej...