Psychowieści

Powered by Globe Streets

Zamknięci w stereotypach

Chłopcy często uważają swoje sukcesy za wynik własnych zdolności, natomiast niepowodzenia zazwyczaj przypisują brakowi szczęścia. Dziewczęta wiążą swoje sukcesy z wysiłkiem lub szczęściem, zaś porażki uznają za wynik mniejszych zdolności. Dlaczego? Więcej...

Szkolny przedmiot niepożądany

– Gdyby wychowanie seksualne w polskiej edukacji było uczciwie realizowane, to młodzież wiedziałaby naprawdę dużo. Niestety, zbyt silna presja polityczna i światopoglądowa uniemożliwia taką uczciwość – twierdzi profesor Zbigniew Izdebski. Więcej...

Wczesna nauka procentuje

Aby sprawdzić, jaki wpływ na osiągnięcia szkolne ma pobyt dzieci w przedszkolach, naukowcy na ogół koncentrują się na analizowaniu wpływu grupy oraz czasu spędzanego przez najmłodszych w placówkach. Więcej...

Zdolniejsza płeć

Dziewczęta uczą się lepiej od chłopców na każdym etapie edukacji - wynika z badań Daniela Voyera, profesora psychologii University of New Brunswick. Więcej...

Niepokojący raport NIK: Uczniowie narażeni na patologię w szkole

Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach. Nasilają się "tradycyjne" formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe, w cyberprzestrzeni. Szkoły od lat nie radzą sobie z problemem: nie diagnozują sytuacji, a nauczyciele nie zawsze potrafią rozpoznawać zagrożenia. Szkoły nie otrzymują też odpowiedniego wsparcia od władz samorządowych ani rządu. Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" zakończył się niepowodzeniem. NIK zwraca uwagę, że warunkiem wdrożenia skutecznych działań zapobiegawczych jest rozpoznanie realnych problemów. Więcej...