Psychowieści

Powered by Globe Streets

Najzdolniejsi nie radzą sobie w szkole

Dzieci wyjątkowo zdolne mają szanse zostać przyszłymi wynalazcami i liderami, jednak w okresie szkolnym mają problemy – są często niewidoczne w klasie, brak dla nich programów nauczania i oraz nie widać działań motywacyjnych ze strony nauczycieli i otoczenia, ułatwiających im pracę i osiągnięcia. Jednak nie należy wyodrębniać ich z klasy – po stworzeniu dla nich rozszerzonego programu nauczania mogą być wsparciem i pomocą dla słabszych, ale chcących się uczyć. Więcej...

Moda na papierowe książki

Tytuły papierowe znikają, ale być może i tu będziemy mieli renesans wydań papierowych, choćby dlatego, że monitorem trudno zabić muchę - mówi Kazimierz Krzysztofek, socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Więcej...

Terapia kontra dysleksja

Dziecko ma trudności z czytaniem, rozumieniem sensu przeczytanego tekstu i zapamiętywaniem informacji? Robi błędy ortograficzne, a jego pismo jest trudne do odczytania? Nauczenie się tabliczki mnożenia sprawia mu ogromny problem? Warto skonsultować się ze specjalistą, który określi czy tego typu symptomy świadczą o dysleksji i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania. Więcej...

Od dziś prawo lepiej chroni dzieci uczestniczące w postępowaniu karnym

27 stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która zwiększa ochronę małoletnich przesłuchiwanych w postępowaniu karnym w charakterze świadków Wprowadzenie zmiany jest m.in. efektem działań lobbingowych Fundacji Dzieci Niczyje, która jest pionierem w zakresie ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Więcej...