By nauka poszła w świat

Wydanie: 2/2011

Generalizacja umiejętności polega na utrwaleniu wyuczonych podczas szkoleń czy terapii sposobów zachowania lub reagowania, tak aby można było skutecznie stosować je w nowych sytuacjach.