Trudna sztuka czytania (cz. 3). Strategie dekodujące

Wydanie: 1/2011

Czytanie jest procesem myślowym, którego celem jest jak najlepsze zrozumienie odbieranych treści. W procesie tym działają jednocześnie strategie rozwiązywania problemów, strategie dekodujące oraz strategie rozumienia treści.