Na lato szczególnie...

Wydanie: 2/2007

Wszystkie urządzenia mają swoją instrukcję obsługi. Jest potrzebna abyśmy wiedzieli, co do czego przyłączyć, żeby działało i służyło niezawodnie. A Ty, Drogi Nauczycielu, czy wiesz, co zawiera Twoja instrukcja obsługi? Wszak Twoim "narzędziem pracy" jesteś Ty sam.

Powinieneś nauczyć się obchodzenia ze sobą, dbania o siebie, odróżniania rzeczy, na które masz lub nie masz wpływu, bo tylko wtedy będziesz mógł długo i komfortowo pracować! Jak sobie pomóc? – podpowiadają M. Sofulak, I. Pohorecka, A. Lorenc-Steinmec i A. Zaremba.

Nauczyciele doskonale wiedzą, jaka odpowiedzialność ciąży na nich przy wystawianiu ocen. Próbują zatem obiektywizować proces oceniania, tak by postawiona nota w sposób najbardziej trafny odzwierciedlała poziom wiedzy i umiejętności ucznia. Okazuje się jednak, że nawet najbardziej szczegółowe wskazówki nie gwarantują, że ocenianie będzie mieć taki sam przebieg wobec wszystkich uczniów. Dlaczego tak się dzieje? Bo nauczyciel także w trakcie „zawodowego” oceniania nie przestaje być człowiekiem. Mówiąc inaczej, ulega właściwym wszystkim ludziom zniekształceniom, których działania – pomimo najlepszej woli bycia obiektywnym – może sobie po prostu nie uświadamiać. Więcej dowiecie się z tekstów D. Turskiej i S. Trusza.

Karol jest bardzo zdolnym uczniem, a Jaś – nie bardzo. Czy „mało zdolny” oznacza, że Jaś jest nieinteligentny, czy po prostu zaniedbany? Jak z Karolem pracować – wiemy doskonale. Gorzej z Jasiem. Jak dotrzeć do mniej zdolnego ucznia – radzi M. Pitala, a E. Sokołowska pisze, na czym warto się skupić, gdy uczeń niewłaściwie się zachowuje.