Jak odczytać umysły uczniów

Wydanie: 1/2006

Nauczyciel ma swoje sposoby prowadzenia lekcji, swoje ulubione typy ćwiczeń, a nawet ulubiony sposób przeprowadzania sprawdzianów - nie zawsze zgodne z typem umysłu uczniów. Czy to, że uczniowie są „wyposażeni” w umysły innego typu niż ich nauczyciel jest wystarczającym powodem osiągania przez nich słabszych rezultatów nauce?