Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 6-13 lat?

Natalia i Krzysztof Minge, Wydawnictwo Edgard/Samo Sedno

Psychologowie z wieloletnim doświadczeniem – Natalia i Krzysztof Minge – proponują  sposoby wsparcia dzieci w okresie edukacji szkolnej. Przygotowali wybór metod i technik uczenia się, które przyniosą najlepsze efekty i zredukują stres, wskazówki dotyczące sposobów komunikowania się z dziećmi tak, by wzmacniać ich potencjał, samodzielność i kreatywność.

Do tematu podchodzą bardzo kompleksowo. Jednym z poruszanych przez nich jest codzienna dieta dzieci. Wskazują, że nadmierne ilości cukru w posiłkach mogą mieć wpływ na kłopoty z koncentracją, które u jednych przejawią się brakiem energii, a u innych wręcz przeciwnie.

Autorzy poradnika uważnie omawiają temat zajęć dodatkowych i organizacji czasu wolnego. Podpowiadają, że nawet chwile, spędzone przy grach komputerowych i telewizji, nie muszą być uznane za stracone.

„Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 6-13 lat?” warto przeczytać, by w pełni zrozumieć, jakim wyzwaniem są dla dziecka pierwsze lata w szkole i jak możemy je wspierać, aby uczyły się samodzielnie, chętnie i osiągały coraz lepsze wyniki w nauce.