Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych

Krzysztof Wojcieszek, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2013

Czterech na pięciu nastoletnich chłopców i dwie na trzy ich rówieśniczki przyznaje się do spożywania różnych rodzajów
alkoholu: piwa, wina czy nawet wódki. Pijący młodzi ludzie pochodzą niemal ze wszystkich warstw społecznych: od biednych po bogatych, od jedynaków po dzieci z wielodzietnych rodzin. Dlatego też każda książka, która nie epatuje przerażającymi obrazami zdegenerowanych istot ludzkich, ale proponuje ciekawe rozwiązania, jest cenną pozycją.

Do takich z pewnością należy praca Krzysztofa Wojcieszka. Choć przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, specjalizujących się w różnych formach pomocy uzależnionym od alkoholu, to każdy, kto zetknął się z tą problematyką, znajdzie w niej wiele cennych informacji: od źródeł i postaci uzależnienia po aspekty wychowawcze różnych działań profilaktycznych i terapeutycznych.

(żet)