Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Żaneta Stelter, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

Narodziny dziecka niepełnosprawnego zawsze były, są i będą szokiem dla rodziców, rodzeństwa, dziadków... Na świat przychodzi nie to wyśnione, wymarzone, idealne dziecko, ale chore i ułomne, które zapewne będzie wymagało opieki przez całe życie. A co się dzieje potem, kiedy minie pierwszy szok? Sprawdziła to Żaneta Stelter, zaś wyniki swoich badań opublikowała w omawianej książce.

Obraz jest zaskakująco pozytywny: po pierwszych gwałtownych emocjach przychodzi czas uspokojenia, pogodzenia i planowania, czasami nawet odnajdowania prawdziwego sensu własnego życia. Co szczególnie ważne, zmienia się też spojrzenie na cierpienie – ono nie znika, ale staje się czymś ważnym, co odsłania nieznane dotąd albo lekceważone bogactwo życia. Książka powinna stać się cennym źródłem wiedzy nie tylko dla rodziców, ale dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

(żet)