Zaburzenia uwagi u dzieci z ADHD

Zaburzenia uwagi u dzieci z ADHD wiążą się ze słabszą zdolnością do koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, zarówno podczas skierowania uwagi, jak i jej utrzymania. Sprawdź, z czym dzieci mają trudności w szkole.

W związku z deficytem uwagi dzieci z ADHD mają trudności w:

  • zastosowaniu się do instrukcji;
  • skupieniu się na jednej czynności – często rozpoczynają nową czynność, nie kończąc poprzedniej;
  • wykonaniu do końca zleconego zadania;
  • odrabianiu lekcji – dziecko z ADHD nie skupia się na oczekiwanym bodźcu, lecz na przypadkowym – nowym, najbliższym lub najsilniejszym, np. ogląda samochody za oknem, zamiast odrabiać lekcje;
  • czytaniu zadanego tekstu – dziecko z ADHD nie potrafi wybrać z dopływających do niego bodźców najważniejszego, np. wyszukać w tekście najważniejszych informacji czy usłyszeć słów nauczyciela, podczas gdy w klasie panuje hałas;
  • słuchaniu tego, co się do nich mówi – dziecko z ADHD ma trudność w skupieniu się na dwóch czynnościach jednocześnie, np. na słuchaniu nauczyciela i jednoczesnym notowaniu;
  • pamiętaniu o zabraniu niezbędnych rzeczy do wykonania określonych czynności (np. materiałów na lekcję plastyki);
  • zapamiętaniu tego, co było zadane;
  • zapisaniu wszystkiego, co zostało podane na lekcjach;
  • skupieniu się na lekcjach - Dziecko z ADHD przestaje szybciej się skupiać na nudnym zadaniu niż jego rówieśnik, słabszy będzie też bodziec, który oderwie je od wykonywanego zadania, np. śpiew ptaków może przeszkodzić w zapisywaniu dyktanda.

Nasilenie objawów zaburzeń uwagi nie jest takie samo w każdych okolicznościach. Zwykle są one bardziej nasilone w sytuacjach, gdy od dziecka wymaga się wysiłku umysłowego oraz w sytuacjach grupowych.

Dzieci z ADHD potrafią skupić swoją uwagę przez długi czas wykonywania atrakcyjnej, przyjemnej dla nich czynności, takiej jak granie w grę komputerową czy układanie klocków Lego. Wynika to z tego, że u dzieci nadpobudliwych układ koncentracji znajdujący się w mózgu funkcjonuje gorzej niż układ motywacji. Układ motywacji odpowiedzialny jest za wykonywanie czynności sprawiających przyjemność, natomiast układ koncentracji – czynności monotonnych i nudnych.

Charakterystyczne jest również to, że sytuacje nowe i trudne bardziej mobilizują do działania, dlatego dzieci z ADHD podczas indywidualnej pracy z pedagogiem czy psychologiem prezentują mniej zaburzeń uwagi. To deficyty koncentracji uwagi sprawiają zwykle, że pomimo tego, że inteligencja dzieci z ADHD jest zazwyczaj na normatywnym poziomie, osiągają one słabe wyniki w nauce.

Sylwia Walerych

Więcej na temat pracy z uczniami z ADHD znajdziesz na portalu ePedagogika.pl

 

 

MATERIAŁ PR