Jak się przygotować do testu gimnazjalnego z historii?

Jeszcze w bieżącym i kolejnym roku szkolnym uczniów trzecich klas gimnazjum czeka egzamin gimnazjalny. Składa się on z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna obejmuje zakres wiedzy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno – przyrodnicza z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki.

Pierwsza część egzaminu - historia - przeraża większość uczniów z dwóch powodów. Dlatego, że jest na początku egzaminacyjnych zmagań, a poza tym obejmuje bardzo szeroki zakres materiału.

Rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych

Rozwiązując arkusze egzaminacyjne uczeń jest w stanie ocenić poziom swej wiedzy. Orientuje się, co idzie mu jak z płatka, a z czym ma problemy. Im więcej testów i zadań uczeń rozwiąże, tym lepszego wyniku może spodziewać się na egzaminie.

Czytanie tekstów źródłowych, map, powtarzanie wiadomości

Przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej najlepiej rozpocząć od czytania tekstów źródłowych i map. Ta umiejętność przyda się nie tylko na egzaminie z historii, ale też na egzaminie z języka polskiego. Jedną z ważnych umiejętności zdobytych podczas nauki historii w gimnazjum jest ustalanie chronologii wydarzeń.

Absolwent gimnazjum musi mieć opanowaną umiejętność poprawnego umiejscawiania wydarzeń na osi czasu. Dlatego konieczne jest powtórzenie wiadomości ze wszystkich epok, wiadomości dotyczących najważniejszych wydarzeń a także dzieł sztuki charakterystycznych dla każdego okresu.

Gimnazjalista musi umieć rozpoznać na fotografiach dzieła sztuki oraz różne obiekty architektoniczne, przyporządkować je do właściwej epoki historycznej oraz stylu, w jakim są wykonane. Na egzaminie pojawią się też zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych. Należy spodziewać się też zadań dotyczących poprawnego podpisywania i porównywania map oraz interpretowania wiadomości wyczytanych z mapy.

Na egzaminie na pewno pojawi się też zadanie dotyczące uporządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej. Nie zabraknie też zadań, w których trzeba będzie dokończyć rozpoczęte zdanie. W takich zadaniach należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych.

Aktywność na lekcjach

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, należy być uważnym i aktywnym na lekcjach historii, starać się dobrze przygotowywać do każdej lekcji. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń śladami przeszłości 3  pomoże nabyć niezbędne umiejętności wymagane na egzaminie.

MATERIAŁ PR