Rozwój plastyczny u dziecka

Poprzez swoją twórczość plastyczną dzieci są w stanie przekazywać swoje emocje, wyrażać wiedzę o świecie, a także dobrze się bawić. To nieskrępowana, spontaniczna i ekspresyjna działalność, która odzwierciedla zainteresowania, myśli i potrzeby. Warto więc wspierać rozwój plastyczny dziecka, ponieważ dzięki temu wspieramy jego całościowy rozwój. Jak możemy to zrobić?

Bardzo często umiejętności malowania wyprzedza umiejętność słownego opisu świata przez dziecko. To sposób na wyrażenie siebie i właśnie dlatego twórczość plastyczna dzieci jest od wielu lat przedmiotem badania psychologów i pedagogów. Na podstawie tego, co i jak dziecko rysuje, eksperci są w stanie określić, jaki jest jego stan psychiczny, potrzeby i lęki.
 
Rozwój plastyczny dziecka przebiega w kilku etapach związanych z jego wiekiem:

    •    okres bazgrołów
    •    okres przedschematyczny
    •    okres schematyczny
    •    okres początkowego realizmu
 
Okres bazgrołów trwa najczęściej od 2. do 4. roku życia. To właśnie wtedy dziecko zaczyna stawiać pierwsze nieporadne jeszcze kroki w plastyce. To również etap, na którym rozwój umiejętności plastycznych ma duże znaczenie dla ogólnego rozwoju psychomotorycznego dziecka, w tym sprawności manualnej ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 
Okresy przedschematyczny i schematyczny mają miejsce od 4. do 7. roku życia oraz od 7. do 9. roku życia. Dziecko posiada już większe umiejętności plastyczne i jego rysunki stają się coraz bardziej szczegółowe. Zaczyna używać również różnych innych metod plastycznych – wycinanie, farby, modelina.
 
Okres początkowego realizmu to wiek od 9. do 12. roku życia. Dziecko wtedy w swoich dziełach przestaje przedstawiać tylko i wyłącznie siebie, ale zaczyna także prezentować swoje otoczenie i abstrakcję.
 
Jak wspierać rozwój plastyczny dziecka?


Jeśli chcemy, aby wspierać rozwój plastyczny naszego malucha, warto nie tylko zachęcać go do twórczości w domu, ale również sprawdzić warsztaty plastyczne dla dzieci Warszawa jest miastem, które organizuje wiele interesujących zajęć dla młodszych i starszych dzieci.

MATERIAŁ PR