Dzieci i technologia - na co trzeba uważać?

foto: istock

Współczesne dzieci lepiej radzą sobie z nowinkami technologicznymi, niż w relacjach z innymi ludźmi. Na jakie sfery funkcjonowania najmłodszych użytkowników najbardziej oddziałują smartfony i tablety?

Badania naukowe i obserwacje psychologów praktyków pokazują, że współczesnym dzieciom, korzystającym z nowinek technologicznych brakuje pewnych kompetencji w zakresie inteligencji emocjonalnej. Dr Daniel Goleman wyróżnia pięć kluczowych sfer, w których zaznaczają się te braki.

Zależność od technologii wiąże się z:

1.Osłabieniem samoświadomości: im więcej czasu dzieci spędzają przed laptopem, tabletem czy smartfonem, tym mniej czasu mają dla samych siebie i swojej sfery uczuć i myśli. W najgorszym wypadku, przy ekstremalnym używaniu tych przedmiotów, dzieci izolują się od życia społecznego, oddzielają się od swojego emocjonalnego Ja, zmniejsza się ich samoświadomość a w konsekwencji, w późniejszym życiu, zachowują się bardziej impulsywnie, niż refleksyjnie.

2.Obniżeniem zdolności samoregulacji: Nadużywanie technologii wiąże się nie tylko ze zintensyfikowaniem zachowań impulsywnych, lecz także z obniżeniem tolerancji na frustracje. Bez tej umiejętności samoregulacji, dzieci pozostają emocjonalnie niedojrzałe. Co więcej, częściej gnębią inne dzieci i prezentują wybuchy agresji.

3.Obniżeniem kompetencji społecznych: Nawet wtedy, kiedy dzieci grają z innymi w gry online, taka zabawa pozbawiona kontaktu twarzą w twarz nie pozwala na budowanie prawdziwej przyjaźni. Z tej perspektywy, nadużywanie technologii pogłębia izolację społeczną i wykluczenie z grupy rówieśniczej. Niewystarczający kontakt z innymi dziećmi wiąże się z obniżeniem kompetencji społecznych i ograniczeniem zasobów, które pomagają w tworzeniu trwałych relacji międzyludzkich.

4.Osłabieniem empatii: Gdy czas przed ekranem zastępuje czas spędzony z rodziną czy przyjaciółmi, dzieci podążają przez życie niejako w stanie transu – są zaabsorbowane sobą i urządzeniem, a przy tym oddzieleni od innych ludzi. Stają się nieempatyczne i niesympatyczne, a mają trudności ze współgraniem z innymi i znalezieniu porozumienia.[nbsp]

5.Blokowaniem rozwoju motywacji: motywacja do osiągania kolejnych celów życiowych wymaga napędu, utrzymania uwagi oraz odporności na frustrację. Nadmiar technologii w życiu dzieci prowadzi do tego, że w miarę jak stają się coraz starsze zaczynają zaniedbywać same siebie i swoją przyszłość. Szybko rozczarowuje ich rzeczywistość i reagują na nią irytacją. W przeciwieństwie do świata wirtualnego, tego prawdziwego nie można kontrolować. W rezultacie, gdy napotykają na swojej drodze życiowe trudności, częściej zmagają się z objawami lękowymi i depresyjnymi.

Co powinni zrobić rodzice, jeśli zauważą, że ich dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem, czy ze smartfonem w ręku? Przede wszystkim warto wprowadzić zasady używania nowinek technologicznych – ustalić limity czasowe, ale nie tylko dla dzieci, lecz wszystkich członków rodziny. Należy pamiętać, że to tylko urządzenia, a nie sposób życia.
***

Polecamy Ci artykuł o uzależnieniu od Facebooka:tutaj.

www.psychologytoday.com