Najlepsze studia podyplomowe dla nauczycieli

Ciągłe zmiany na rynku pracy powodują, że wielu z nas decyduje się na uzupełnienie swoich kwalifikacji, np. zapisując się na kolejne studia. Szczególnie częste jest to wśród osób pracujących w edukacji. Uczysz w przedszkolu lub w szkole i czujesz, że powinnaś zacząć rozglądać się za jakimiś dodatkowymi studiami lub kursami? Poniżej podpowiadamy, jakie studia podyplomowe możesz wybrać.

Oligofrenopedagogika

Chcesz pracować z dziećmi z obniżoną sprawnością intelektualną i różnym stopniu upośledzenia? Dobrym wyborem będzie rozpoczęcie nauki na studiach z oligofrenopedagogiki. Program obejmuje podstawy opieki i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie, metodykę nauczania takich osób, nauczanie globalne oraz rehabilitację przez sztukę i twórczość artystyczną. Po zdobyciu dyplomu możesz rozpocząć pracę w szkolnictwie specjalnym: przedszkolach, szkołach podstawowych, specjalnych szkołach przysposabiających do pracy, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy specjalistycznych.

Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu

Sporo czasu minęło od zakończenia studiów, a Ty masz wrażenie, że uczniowie są o krok dalej niż Ty? Podszkol się z nowoczesnych technologii! Studia podyplomowe z nowoczesnych technologii w edukacji i kształceniu (np. na http://www.zpsb.pl/studia-podyplomowe/) pozwolą Ci skutecznie komunikować się z uczniami, aktywizować ich oraz efektywnie wykorzystywać Internet w swojej pracy. Program obejmuje między innymi zagadnienia związane z zarządzaniem informacją, systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochroną wartości intelektualnej, wykorzystaniem Internetu w edukacji, psychologią ogólną i rozwojem osobowości. Dowiesz się też, jak pracować metodą projektów.

Logopedia

Niestety, ale coraz więcej dzieci ma wady wymowy, dlatego szkoły potrzebują logopedów. Masz tytuł magistra pedagogiki, polonistyki lub psychologii? W takim razie koniecznie zapisz się na studia podyplomowe z logopedii! Przygotują Cię do pracy dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, którzy cierpią na niepłynność mowy wynikającą zarówno z nieprawidłowego rozwoju, jak i chorób. Program studiów obejmuje diagnozę logopedyczną dzieci od okresu żłobkowego do szkolnego, zaburzenia mowy u dorosłych oraz sposoby pracy z osobami z wadami wymowy.  W czasie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu ortodoncji, foniatrii, psychiatrii dziecięcej, psychologii rozwojowej, muzykoterapii, terapii pedagogicznej, patologii okresu rozwoju i dojrzewania, dialektologii czy psychoterapii. Dodatkowo nauczysz się diagnozować i zwalczać wady wymowy, takie jak dyslalia, palatolalia, afazja, dysgrafia czy jąkanie.

MATERIAŁ PR