Targi Edukacyjne EDUKACJA

Dwudziesta edycja Targów Edukacyjnych EDUKACJA odbędzie się od 11 do 12 lutego 2015 roku w Targach Kielce.

Jak co roku, w Targach udział wezmą producenci i dystrybutorzy wyposażenia placówek edukacyjnych oraz szkoły i inne instytucje edukacyjne różnego szczebla, z całej Polski.
Ekspozycji towarzyszyć będzie bogaty program merytoryczny, poruszający kwestie dotyczące efektywnych metod nauczania, poprawy szkolnictwa oraz problematyki z zakresu wdrażania programów edukacyjnych.

XX EDUKACJA rozszerzona zostanie o zagadnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji osób w różnym wieku, reprezentujących różne środowiska, korzystających z różnych form edukacji pozaformalnej.

Targom towarzyszy Salon Wyposażenia Obiektów Szkoleniowych i Konferencyjnych EDUKACJA PLUS Planujemy również zorganizowanie Forum: „Edukacja przez całe życie” – wyzwania i perspektywy pozaformalnego systemu edukacji.
Tradycją i bardzo mocnym punktem każdej edycji EDUKACJI jest wyjątkowo duża liczba branżowych, profesjonalnie przygotowanych wydarzeń towarzyszących wśród których na szczególną uwagę zasługują Ogólnopolskie Forum Dyrektorów czy też Forum Kuratorów.

Oprócz tych wydarzeń EDUKACJA to cały szereg konferencji, warsztatów, szkoleń licznie odwiedzanych przez nauczycieli, uczniów, wychowawców, dyrektorów, przedstawicieli samorządów.

Na najbliższą edycję EDUKACJI zaplanowana została między innymi prelekcja „Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach”, skierowana do nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości oraz Wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Spotkanie organizowane jest przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Targi Kielce.