II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Transgresje matematyczne”

Konferencja odbędzie się w dniach 15-19 marca w Krakowie.

Spotkanie, organizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, skierowane jest przede wszystkim do matematyków, dydaktyków matematyki, pedagogów, psychologów i filozofów. Jego celem jest integracja przedstawicieli pozornie odległych dziedzin naukowych oraz zachęcenie do spojrzenia na ucznia i jego sytuację szkolną z różnych punktów widzenia. Tematyka konferencji będzie obejmować takie zagadnienia, jak psychologiczne aspekty nauczania matematyki, filozofia matematyki, czy nowe metody edukacji matematycznej w XXI wieku. W programie przewidziane są wykłady plenarne, wystąpienia w sesjach, warsztaty, oraz otwarte dyskusje. Uczestnicy spotkania będą mogli również wygłosić krótkie prezentacje własnych pomysłów dotyczących interdyscyplinarnych projektów badawczych lub inicjatyw edukacyjnych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Joseph Krajcik z Michigan State University, prof. Kobus Maree z University of Pretoria oraz prof. Alan Schoenfeld z University of California.

Patronat medialny: „Psychologia w Szkole”.

Więcej informacji oraz rejestracja na konferencję: http://ikntm.up.krakow.pl/II/index.php