Zasady wspierającego oceniania

Oceny kształtują stosunek ucznia do siebie, do swojej pracy, do wywiązywania się z obowiązków. Poniżej 8 rad, jak oceniać uczniów wspierająco.

1. Im uczniowie młodsi, tym bardziej koncentruj się na wysiłku wkładanym w zadanie, a nie na efektach. Szczególnie przy pracach plastycznych zwracaj uwagę na wysiłek i estetykę, a nie na efekt końcowy.


2. Opiniuj zachowanie i działanie, a nie całą osobę ucznia.


3. Realnie oceniaj pracę dziecka.


4. Postępy dziecka opisuj w porównaniu z jego poprzednimi osiągnięciami, a nie innymi dziećmi.


5. Krytyczne opinie kieruj bezpośrednio do dziecka w indywidualnej rozmowie.


6. Staraj się, by twoje polecenia i wskazówki do pracy były możliwie najkrótsze.


7. Kreuj sytuacje, które pozwolą wykazać się wszystkim uczniom.


8. W nauczaniu początkowym nie stosuj ocen w skali 1–6.

foto: ros/sxc.hu

 

Więcej na ten tamt w PSYCHOLOGII W SZKOLE 3/2014