Przedsiębiorczość – pomysły na urozmaicenie lekcji

Przedsiębiorczość jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach średnich. Poniżej kilka pomysłów na wzbogacenie lekcji o praktyczne umiejętności.

– Gry symulacyjne: zdobywają coraz większą popularność, poprzez zabawę pokazują, jak poruszać się w świecie biznesu. Zajęcia prowadzone w oparciu o komputerową symulację pomagają uczniom przygotować się do podejmowania racjonalnych decyzji w świecie biznesu, pokazują jak zarządzać osobistymi środkami finansowymi, jak je inwestować oraz jak starać się np. o przyznanie kredytu dla swojego przedsiębiorstwa.

– Projekty promujące przedsiębiorczość: motywują młodzież do przyjmowania postaw przedsiębiorczych, a w konsekwencji do zakładania własnego biznesu. Dzięki takim projektom uczniowie mają szansę przeżyć przygodę edukacyjną, która zaangażuje ich intelektualnie oraz emocjonalnie w lekcje przedsiębiorczości oraz pozwoli im uwierzyć we własne umiejętności.


– Konkursy: rozwijają praktyczne umiejętności przedsiębiorcze. W Polsce inicjatyw tego typu jest jeszcze niewiele. Przykładem mogą być: „Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości” – poprzez rozwiązywanie case studies dotyczących strategii marketingowej oraz kampanii promocyjno-reklamowych uczy stosowania zagadnień poznawanych na lekcjach w praktyce; konkurs organizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, polegający na napisaniu najlepszego biznesplanu; „Przedsiębiorcza szkoła jutra” polegająca na przygotowaniu z wykorzystaniem gry Mana Game propozycji zadania rozwijającego umiejętności wymagane w podstawie programowej nauki przedsiębiorczości.

grafika: Cylonka/sxc.hu