Jak dobrze uczyć dzieci. Wychowanie do prawdziwego sukcesu

Madeline Levine, Tłum. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013

Właściwie nie ma nic złego w dążeniu do sukcesu. Nie ma też nic złego w rodzicielskich oczekiwaniach na sukcesy pociech, w mobilizowaniu dzieci do ich osiągania. Ważne jest natomiast to, jak rodzice rozumieją ten sukces i jakimi metodami próbują skłonić dzieci do dążenia do niego. Madeline Levine – psycholog, terapeutka, matka trojga dzieci – wskazuje drogi, jakie mogą wybierać matki i ojcowie, aby ich pociechy czuły się wartościowe i spełnione. Bardzo wyraźnie pokazuje, w jak różny sposób można sukces rozumieć.

Nie ogranicza się przy tym tylko do teoretycznych rozważań, bowiem proponuje wiele ćwiczeń, które mogą wykonywać całe rodziny. Wszystkie one mają jeden cel: pokazać i dużym, i małym, że sukcesy można odnosić na wielu, czasami zaskakujących polach, a ewentualne porażki powinny stać się motorem do dalszych, jeszcze skuteczniejszych działań.

(żet)